Android Yerel Tarih ve Saat Kullanımı

Genel

Android Yerel Tarih ve Saat Kullanımı

Uygulamanızda tarih ve saati seçilen dil/bölge ayarlarına göre göstermek özellikle birden çok ülkede kullanılacaksa önemlidir. Örneğin Türkiye için tarih “Gün.Ay.Yıl Saat:Dakika” şeklinde kabul görmüşken Amerika için bu format “Ay/Gün/Yıl Saat:Dakika PM/AM” şeklindedir.

Elimizdeki java.util.Date nesnesini yerel formata çevirmek için java.text.DateFormat sınıfını kullanabiliriz. DateFormat nesnesini şu şekilde elde edebiliriz:

Tarih için:

DateFormat dateFormatDate = android.text.format.DateFormat.getDateFormat(context) 

Saat için:

DateFormat dateFormatTime = android.text.format.DateFormat.getTimeFormat(context) 

Sonraki adımda dateFormatDate ve dateFormatTime nesnelerinden String sonucu almamız gerekiyor:

String dateStr = dateFormatDate.format(date); android.text.format.DateFormat.getTimeFormat(context)String timeStr = dateFormatTime.format(date); android.text.format.DateFormat.getTimeFormat(context)

Ondan sonra bu iki sonucu birleştirip aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

String localDateTimeString=dateStr+” “+timeStr

Bunun sonucunda Türkçe ve İngilizce dili seçilmiş iki telefonun ekran görüntüsü şöyle olacaktır:

Iyi kodlamalar..

0 views